binaenaleyh

[bina':enaleyh]
阿́ zf. 因此, 所以

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • binaenaleyh — zf., Ar. bināˀen + ˁaleyh Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • binâenaleyh — (A.) [ ﻪﻴﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ] bu yüzden, bundan dolayı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • BİNÂENALEYH — Bunun üzerine, ondan dolayı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • aleyh — is., Ar. ˁaleyh Bir şeyin veya bir kimsenin karşısında olma, leh karşıtı Aleyhinde bir tertip kuranların gadrine uğradım. R. H. Karay Birleşik Sözler binaenaleyh müddeialeyh Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller aleyhe dönmek aleyhinde olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • binaen — zf., Ar. bināˀen 1) Dayanarak 2) esk. den dolayı, den ötürü, diği için Birleşik Sözler binaenaleyh …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ENFÜSÎ — Bir kimseye mahsus görüş ve düşünüş. Nefse, kendi hayatına aid, dâhile aid. (Subjektif) (Objektifin zıddı)(İ lem eyyüh el aziz! Afaki mâlumat, yâni; hâriçten, uzaklardan alınan mâlumat, evham ve vesveselerden hâli olamıyor. Amma bizzat vicdâni… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • FEYLESOF — Felsefe ile uğraşan, felsefeci. (İlm i hikmetle meşgul olan mütefennin. Dinle münasebeti olmayan gayr ı müslim. L.R.) (Bak: Hükemâ)(İ lem Eyyühel Aziz! Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • FİRAŞ-I SAHİH — Fık: Nikâh ve mülk i yemine müstenid bulunan istifraş. Mülk i yemin, bir kimsenin temellükünde bulunan cariye demektir. Binaenaleyh bu iki şarta dayanan istifraştan, meydana gelecek çocuk, varis addolunur. Ancak, cariyeyi istifraşta husule gelen… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • GUNM — Bir şeye meşakkatsiz nâil olmak veya düşmandan doyumluk almak mânalarına gelir ve alınan doyumluğa da isim olarak ıtlak olunur ki ganimet de, her iki mânada böyledir. Şeriatta ise ganimet, küffardan anveten, yani harben alınan maldır. Binaenaleyh …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HAKAİK-I NİSBİYE — Nisbete, ölçüye göre olan hakikatlar.(Hakaik ı nisbiye denilen şeyler, kâinatın eczası arasında bulunan rabıtalardır. Ve kâinattaki nizam, ancak hakaik ı nisbiyeden doğmuştur. Ve hakaik ı nisbiyeden kâinatın envaına bir vücud u vahid in ikas… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HARAC-I MUVAZZAF — Tar: Arazi üzerine her dönüm başına senevi maktuan muayyen bir miktar meblağ olarak alınacak bir vergidir. Buna harac ı vazife adı da verilir. Bu vergi, zimmete taalluk eder ve araziden yalnız bilfi l intifa edilmekle değil, intifaa temekkün ile… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.